Sylvana Rizal
Perbandingan daya hepatoprotektif dari sari air bawang putih, bawang merah dan bawang prei berdasarkan pembakuan berat kering melalui pengamatan kadar peroksida lipid.
Universitas Indonesia, 1995
UI - Skripsi (Membership)
Evi Citraprianti
Perbandingan daya hepatoprotektif sari air bawang putih, bawang merah dan bawang prei berdasarkan pembakuan berat kering melalui pengamatan kadar glutation.
Universitas Indonesia, 1995
UI - Skripsi (Membership)
Budi Suhartono
Perbandingan daya hepatoprotektif dari sari air bawang putih, bawang merah, dan bawang prei berdasarkan pembakuan kadar senyawa sulfhidril yang sama melalui pengamatan kadar peroksida lipid
Universitas Indonesia, 1996
UI - Skripsi (Membership)
Kartina Zulfiani
Perbandingan daya hepatoprotektif sari air bawang putih, bawang merah dan bawang prei berdasarkan pembakuan kadar senyawa yang mengandung gugus sulfhidril melalui pengamatan kadar glutation.
Universitas Indonesia, 1995
UI - Skripsi (Membership)
Hariyanti
Perbandingan daya hepatoprotektif dari sari air lokio(allium schoenoprasum L), Kucai(allium odorum L) dan bawang putih(allium sativum L) berdasarkan kesetaraan berat kering melalui pengamatan aktivitas GPT dan kadar peroksida lipid
Universitas Indonesia, 2000
UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>