Watt, William Montgomery
Faith and practice of Al-Ghazali
George Allen and Unwin, 1953
 Buku Teks
Maqaat dalam dunia Tasawuf
 Artikel Jurnal
Gagasan Faqr dan Fanna dalam Tasawuf Hamzah Fansuri dan Muhammad Iqbal
 Artikel Jurnal
Dzu Nun Al-Misri : Konsep Al-Ma'rifah
 Artikel Jurnal
Praktik Tasawuf dalam dalam Muhammadiyah : sebuah pengalaman lapangan
 Artikel Jurnal