R.Ng. Ranggawarsita
Kamus Kawi-Djarwa
Sadu-Budi, 1956
 Buku Referensi
Winter, C.F.
Kamus Kawi-Jawa: menurut kawi-Javaansch woordenboek
Gadjah Mada University Press, 2007
 Buku Referensi
S. (Suwojo) Wojowasito
Kawicastra: buku batjaan dan latihan menelaah bahasa Kawi (Djawa Kuno) / S. Wojowasito
Djambatan,
 Buku Teks
Kamus Kawi-Bali (R. Binata) I
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Kamus Kawi-Bali (R. Binata) I
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah