Himpunan lengkap peraturan kepegawaian Republik Indonesia tahun 1975-1997 : (pokok-pokok pilihan peraturan pegawai negeri sipil dan pejabat negara), jilid I
Mini Jaya Abadi, 1997
 Buku Referensi
Istomo Gatot
Himpunan lengkap undang-undang dan peraturan-peraturan kepegawaian negera : jilid II
Karya Nusantara, 1985
 Buku Referensi
Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2008 : jilid 3
Tamita Utama, 2008
 Buku Referensi
Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2008 : jilid 4
Tamita Utama, 2008
 Buku Referensi
Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2008 : jilid 1
Tamita Utama , 2008
 Buku Referensi