Struktur bahasa Tombulu / oleh D. Sahulata... [et.al.]; penyunting, Adi Sunarya
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P & K , 1993
Buku Teks
Struktur drama Bali modern / oleh Paulus Yos Adi Riyadi...[et.al.]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986
Koleksi Publik
Struktur bahasa Pekal / oleh Syahwin Nikelas... [et.al.]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud, 1986
Buku Teks
Struktur bahasa Totoli /oleh Inghuong A. Sofyan... [et.al.]
Departemen P & K, 1991
Buku Teks
Struktur bahasa Mekongga / Mahmud... [et.al.]; penyunting naskah, M. Dj. Nasution
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , 1995
Buku Teks
<<   1 2 3   >>