Usmar Ismail
Lakon-lakon sedih dan gembira
Balai Pustaka, 1948
 Koleksi Publik
Usmar Ismail
Lakon-lakon sedih dan gembira
Balai Pustaka, 1948
 Buku Teks
Usmar Ismail
Lakon-lakon sedih dan gembira
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978
 Buku Teks
Kinsella, WP
Born Indian / W.P. Kinsella,
Oberan Press, 1981
 Buku Teks
Maclean, Catherine Macdonald
Born under saturn
New York The Macmillan Company 1944
 Buku Teks