Sistem morfologi verba bahasa Besemah
oleh Zainul Arifin Aliana [and others]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985
 Buku Teks
Adnan Usmar
Sistem morfologi verba bahasa Mamasa
Pusat Bahasa Depdiknas, 2002
 Buku Teks
Abdul Kadir Mulya
Sistem morfologi verba bahasa Mawasangka
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994
 Buku Teks
Yuslizal Saleh
Sistem morfologi verba bahasa Rejang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
 Buku Teks
Sistem morfologi verba Bahasa Simeulue
Umar Usman ... [and others]
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991
 Buku Teks