Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta
Sarining paramasastra djawa
Noordhoff-Kolff N.V., 1953
 Buku Teks
Paramasastra
AB. Siti Sjamsijah, 1926
 Buku Klasik
Soesatyo Darnawi
Pengantar puisi Djawa
Balai Pustaka, 1964
 Buku Teks
Mas Samsirmiardja
Layang ne`ka tjatoer Djawa
Drukkerij Ruygrok, 1917
 Buku Teks
Raden Mas Ngabei Poerbatjaraka
Kepustakaan Djawa
Djambatan, 1957
 Buku Teks