Kuntowijoyo, 1943-2005, author
Maklumat sastra profetik
DIVA Press, 2019
Buku Teks
Mochamad Irfan Hidayatullah, author
Estetika sastra profetik; analisis struktural-semiotik atas gagasan dan karya sastra Kuntowijoyo
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006
UI - Tesis (Membership)
Reves, Emery, author
Sebuah maklumat demokrasi = A Democration manifesto
Jajasan Pembangunan, 1951
Buku Teks
Siagian, Sondang P., author
Sistem maklumat untuk pengambilan keputusan
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982
Buku Teks
Bustam, maklumat, wirid hidayat jati
[publisher not identified], [date of publication not identified]
Naskah
<<   1 2 3   >>