Harry A. Poeze, author
Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia
Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2019
 Buku Teks
Poeze, Harry A., author
Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia
Yayasan Obor Indonesia, 2010
 Buku Teks
Poeze, Harry A., author
Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia
KITLV Jakarta, 2009
 Buku Teks
Poeze, Harry A., author
Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia. Jilid III: Maret 1947-Agustus 1948
Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV, 2010
 Buku Teks
Poeze, Harry A., author
Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949
Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2014
 Buku Teks
Poeze, Harry A., author
Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia. Jilid 4: September 1948-Desember 1949 = Verguisd en vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de Indenesische revolutie, 1945-1949
Pustaka Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2019
 Buku Teks