Islam negara & civil society: gerakan dan pemikiran islam kontemporer
Zainun Kamal ...[et. al.] ; editor oleh Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF
Paramidina, 2005
 Buku Teks
Moechtar Jahja, author
Islam dan negara / Moechtar Jahja
Bulan Bintang , 1946
 Buku Teks
Abdul Muta`ali, author
Membangun Negara Kuat: konstribusi Islam terhadap pemikiran politik Barat
UI-Press, 2018
 Buku Teks
Abdurrahman Wahid, 1940 - 2009, author
Islamku Islam anda islam kita : agama masyarakat negara demokrasi
The Wahid Institute, 2006
 Buku Teks
Al-Qardhawy, Yusuf
Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam = As-Siyasah Asy-Syar'iyah/ Yusuf Al-Qardhawy; penerjemah Kathur Suhardi
Pustaka Al-Kautsar, 1999
 Buku Teks