R.M. Sayid
Serat Kawruh bab Candra Sengkala
Pura Mangkunegaran, 1960?
 Buku Teks
R.M. Sayid
Serat Kawruh bab Candra Sengkala
Pura Mangkunegaran, 1960?
 Koleksi Publik
R.M. Sayid
Serat kawruh bab: candra sangkala
[publisher not identified],
 Koleksi Publik
R.M. Sayid
Serat kawruh bab: candra sangkala
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Buku Teks
Siswoyo, author
Serat piwulang bab satruning manungsa sejati bab mim kangwajib cinegahan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1979
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>