Andriessen, P. J.
Raja Neger jeung bangsa Arab
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1980
 Buku Teks
Mas Natawisastra
Saratus paribasa Jeung Babasan V / Mas Natawisastra
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979
 Buku Teks
Abdul Malik Gismar, examiner
Reumis jeung Hinis / A S Abdullah
Remadja Karya, , 1985
 Buku Teks
Mas Natawisastra
Saratus paribasa Jeung Babasan I
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978
 Buku Teks
Mas Natawisastra
Saratus paribasa jeung babasan V
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979
 Buku Teks