Eddy D. Iskandar
Kasidah langit : kumpulan sajak
Geger Sunten, 1992
 Buku Teks
Juniarso Ridwan
Langit katiga : kumpulan sajak
Geger Sunten, 1992
 Buku Teks
R.M. Surachman
Basisir langit : kumpulan sajak / Surachman R.M.
Balai Pustaka, 1976
 Buku Teks
Raden Sarwono Hadi
Sajak-sajak untuk pingkan
PT Gramedia Pustaka Utama, 2016
 Buku Teks
Goenawan Mohamad, 1941-
Fragmen : sajak-sajak baru
Gramedia Pustaka Utama, 2017
 Buku Teks