Amir Hamzah
Setanggi Timur
Dian Rakyat, 1984
 Buku Teks
Amir Hamzah
Setanggi Timur
Balai Pustaka , 1959
 Buku Teks
Setanggi Timur
dikumpulkan oleh Amir Hamzah
Dian Rakyat, 1993
 Buku Teks
Kemampuan apresiasi sastra murid SMA Jawa Timur / Abd. Rachman H.A. ...[et al.]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1981
 Buku Teks
Pane, Sanusi
Madah Kelana
Balai Pustaka, 1957
 Koleksi Publik