Lu, Hsun, 1881-1936
Selected stories of Lu Hsun
Foreign Languages, 1963
 Buku Teks
Lu, Hsun, 1881-1936
Selected stories of Lu Hsun
Foreign Language Press, 1954
 Buku Teks
Lu, Xun, 1881-1936
Selected works of Lu Hsun; Volume 2
Foreign Languages Press, 1957
 Buku Teks
Lu, Xun, 1881-1936
Selected works of Lu Hsun volume 3
Foreign Languages Press, 1959
 Buku Teks
Lu, Xun, 1881-1936
Selected works of Lu Hsun volume 4
Foreign Languages Press, 1960
 Buku Teks