Bambang Suparmanto
Pemut warah wulang weling KGPAA. Mangkunagoro IV suwargi: tumrap canggah dalem R. Ay. Hilmiyah Darmawan Poncowolo / Lumantar Bambang Suparmanto
[Mangkunegaran], 1993
 Buku Teks
Price of Surakarta Mangkunegoro IV, 1809-1881
Pitedah dalem KGPAA Mangkunagoro IV sawargi tumrap canggah dalem R. Ay. Hilmiyah Darmawan Poncowolo / lumantar Bambang Suparmanto
[publisher not identified], 1993
 Buku Teks
Bambang Suparmanto
Dhawuh dalem KGPAA. Mangkunagoro IV suwargi : tumrap canggah dalem R.Ay. Hilmiyah Darmawan Poncolo / Lumantar Bambang Suparmanto
[Mangkunegaran], 1993
 Buku Teks
K.G.P.A.A. Mangkunagoro IV
Sastra aji tutur luhur 1994 / K.G.P.A.A. Mangkunagoro IV
[publisher not identified], 1995
 Buku Teks
Partinah BRAy. Mordokoesoemo
Panembrama : kumpulan serpihan sastra Jawa / karya BRAy. Partinah Moerdokoesoemo; diangkat oleh KRAy. Hilmiyah Darmawan Poncowolo
Surakarta [Mangkunagaran] 1999
 Buku Teks