Hasyim Sri Muda
Sinandang : dongeng asal mula senandung Melayu / Hasyim Sri Muda
Rosda, 1981
 Buku Teks
Maman Lesmana
Kesusastraan Arab asal mula dan perkembangannya
Zikrul Hakim , 2000
 Buku Teks
Ceritera rakyat dari Kalimantan Selatan Punai ajaib Beringin Kuning Asal mula nama sungai Amandit
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1976
 Buku Teks
M. Nasroen
Asal mula negara
Aksara Baru, 1986
 Buku Teks
Imelda Claudia Man
Tokoh utama dan penokohan dalam Dongeng Timung Te'e sebuah cerita rakyat daerah Manggarai
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1996
 UI - Skripsi (Membership)