Edwards, Edward
Lives of the founders of the british museum : volume 1
Routledge/Thoemmes Press, 1996
 Buku Referensi
Flower, William Henry
Essays on museum
Routledge/Thoemmes Press, 1996
 Buku Referensi
Acland, Henry W.
The Oxford museum
Routledge/Thoemmes Press, 1996
 Buku Referensi
Edwards, Edward
Lives of the founders of the british museum
Thoemmes Press, 1996
 Buku Referensi
Yuniarso K. Adi
Keramik Inggris : koleksi Museum Negeri Propinsi Jawa Tengah "Ronggowarsito"
Departemen Pendidikan Nasional, 2000
 Buku Teks