Mahfud Ikhwan, author
Kumpulan cerpen: belajar mencintai kambing
Buku Mojok, 2016
Buku Teks
Kuntowijoyo, 1943-2005, author
Dilarang mencintai bunga-bunga : kumpulan cerpen
Pustaka Firdaus, 1992
Buku Teks
A.A. (Ali Akhbar) Navis, 1924-, author
Bianglala : kumpulan cerita pendek
Pustakarya Grafikatama , 1990
Buku Teks
Ratih Kumala, author
Larutan senja : kumpulan cerpen
Gramedia , 2006
Buku Teks
Leila S. Chudori, 1962-
Malam terakhir; kumpulan cerpen
Kepustakaan Populer Gramedia, 2017
Buku Teks
<<   1 2 3   >>