Sciarone, Bondi
Nederlands in beeld : cursus Nederlands voor net gealfabetiseerde anderstaligen
Boom, 2013
 Multimedia
Kalsbeek, Alice van, author
Op nieuwe leest : leesmethode Nederlands voor anderstaligen
Martinus Nijhoff, 1986
 Buku Teks
Meijer, P J
Metaal : Nederlands voor buitenlanders. Werkboek / Meijer P J
Boom, 1997
 Buku Teks
Schoenaerts, Peter
Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen / Peter Schoenaerts
Intertaal, 2008
 Buku Teks
Kroon, Sjaak
Nederlands als tweede taal in het onderwijs praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen / Sjaak Kroon
Uitgeverij Koninginnegracht, 1994
 Buku Teks