Kratz, Ernst Ulrich
Amir Hamzah "Raja" penyair Melayu
Faculty of Humanities University of Indonesia, 1999
 Artikel Jurnal
Sutan Takdir Alisjahbana
Amir Hamzah : penyair besar antara dua zaman dan uraian nyanyi sunyi
Dian Rakyat, 1985
 Buku Teks
Hans Baque Jassin, 1917-2000
Amir Hamzah, raja penyair pujangga baru
Gunung Agung, 1986
 Buku Teks
Hans Baque Jassin, 1917-2000
Tifa penyair dan daerahnya
Gunung Agung, 1985
 Buku Teks
Hans Baque Jassin, 1917-2000
Tifa penyair dan daerahnya
Gunung Agung , 1977
 Buku Teks