A. Suriyaman Mustari Pide, 1969-
Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang
Kencana, 2014
 Buku Teks
Aliudin Mahjudin
Peranan Bahasa Arab: Dulu, Kini Dan Akan Datang
1992
 UI - Laporan Penelitian
Peranan majalah kampus dalam peningkatan proses belajar mengajar pada perguruan tinggi masa kini dan masa yang akan datang
 Artikel Jurnal
Bambang Madiyono
Kardiologi anak masa lampau, kini, dan masa mendatang : Perannya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular
UI-Press, 1997
 UI - Pidato
Nugroho Kampono
Kanker endometrium : Penatalaksanaan saat kini dan pandangan di masa yang akan datang dalam pengelolaannya / Nugroho Kampono
UI-Press, 2007
 UI - Pidato