Arya Suganda, author
Serat Nitimani; Jilid II
Administratir Jawi Kandha-N.V. Albert Rusche, 1919
Buku Klasik
Kusumadiharja, author
Serat lampah kasiswan: jilid 2
[publisher not identified], [date of publication not identified]
Buku Klasik
Serat Puspita Mantjawarna II = Serat Puspita Mancawarna II
Albert Rusche, 1915
Buku Klasik
Serat Talirasa
Boekhandel M. Tanojo, 1926
Buku Klasik
Mas Ngabehi Mangunwijaya, author
Serat trilaksita
Albrecht & Co., 1916
Buku Klasik
<<   1 2 3   >>