Syamsul Kurniawan, author
Pemikiran pendidikan Islam Soekarno
Samudra Biru, 2016
 Buku Teks
Abd. Rachman Assegaff, author
Aliran pemikiran pendidikan Islam
Rajawali, 2013
 Buku Teks
Abuddin Nata, author
Pemikiran pendidikan Islam dan Barat
Rajawali, 2012
 Buku Teks
Abuddin Nata, author
Pemikiran para tokoh pendidikan Islam
RajaGrafindo Persada, 2000
 Buku Teks
Muhaimin, author
Pemikiran dan aktualisasi pengembangan pendidikan Islam
Rajawali, 2011
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>