Zakky Mubarak
Menjadi cendekiawan muslim : kuliah Islam di perguruan tinggi / Zakky Mubarak;
Magenta Bhakti Guna, 2014
 Buku Teks
Jalaluddin Rakhmat
Islam aktual: refleksi-sosial seorang cendekiawan muslim
Mizan, 1992
 Buku Teks
Muhammad Abd Al-Marsi
Bencana di dunia Islam: pelarian cendekiawan muslim=Kaaritsatun fi al-Alam al-Islam maksaat al-Nazief al-Basyariwa Hijratu al-Uqul
Remaja Rosdakarya, 1991
 Buku Teks
H. M. Daud Ali
Islam untuk disiplin ilmu hukum, sosial dan politik : buku daras pendidikan agama islam pada Perguruan Tinggi Umum
Bulan Bintang, 1989
 Buku Teks
Zakaria Hasyim Zakaria
Pendapat cendekiawan dan filorof barat tentang Islam/Zakaria Hasyim Zakaria, penerjemah Salim Basyarakil, penyunting Wiwik Sugiarji
Andalan , 1991
 Buku Teks