Xian dai han yu quan gong neng shi yong zi dian
edited by Tian chong, Cheng gong
Yan ji, Yan bian ren min chu ban she
 Buku Referensi
Li, Xingjian
Xian dai Han yu gui fan zi dian = 现代汉语规范字典 = Modern Chinese Standard Dictionary
Yu wen chu ban she, 1998
 Buku Referensi
Xian dai han yu mo fan zi dian = 现代汉语模范字典 = Modern Chinese Dictionary Model
Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Xian dai Han yu chang yong ci yong fa ci dian = A dictionary of Chinese usage
zhu bian Li Yimin ; fu zhu bian Zhu Bingyao, Long Decheng
Yuyan Wenhua Daxue, 1995
 Buku Referensi
Xian dai han yu mo fan zi dian = 现代汉语模范字典 = Modern Chinese Dictionary ModelModern Chinese Dictionary Model / Xu Jialu editor
Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi