Mohamad Roem, author
Bunga rampai dari sejarah
Bulan Bintang, 1972
 Buku Teks
Mohamad Roem, author
Bunga rampai dari sedjarah
Bulan Bintang , 1972
 Buku Teks
Mohamad Roem, author
Bunga rampai dari sejarah
Bulan Bintang, 1977
 Buku Teks
Mohamad Roem, author
Bunga rampai dari sedjarah; Jilid 2
Bulan Bintang , 1977
 Buku Teks
Deliar Noer, author
Bunga rampai dari negeri Kanguru : kumpulan karangan
Panji Masyarakat, 1981
 Buku Teks