Maria Indra Rukmi
Penyalinan naskah melayu di palembang : upaya mengungkap sejarah penyalinan
Faculty of Humanities University of Indonesia, 2005
 Artikel Jurnal
Morfologi dan sintaksis bahasa Melayu Palembang
oleh Zainul Arifin Aliana [and others]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987
 Buku Teks
Lintasan sejarah peradaban dan budaya penduduk Melayu-Pesisir Deli, Sumatera Timur, 1612-1950
disusun oleh Tengku H. M. Lah Husny
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978
 Buku Teks
R. H. M. Akib
Sejarah dan kebudayaan Palembang 1: Rumah adat Limas Palembang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980
 Buku Teks
R. H. M. Akib
Sejarah dan kebudayaan Palembang 2: Adat-istiadat Perkawinan di Palembang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980
 Buku Teks