Cook, Lyn
Samantha's secret room / Lyn Cook
Macmillan of Canada , 1963
 Buku Teks
Levin, Daniel
The last ember : bara di balik penggalian bawah tanah Al Aqsa
Serambi Ilmu Semesta, 2010
 Buku Teks
Folsom, Allan
Day of confession / Allan Folsom
Sphere, 1998
 Buku Teks
Stine, R.L.
Goosebumps: Hantu penunggu sekolah = Goosebumps: The Haunted School
Gramedia Pustaka Utama , 2019
 Buku Teks
King, Stephen
Pet sematary
Gramedia Pustaka Utama , 2019
 Buku Teks