Lee Elaine, author
Alat-alat muzik etnik di Malaysia
Win Publication, 2008
 Buku Referensi
Islam dan muzik
Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, 2012
 Buku Teks
Elaine,Lee
Alat-alat muzik etnik di malaysia / Lee Elaine; diterjemahkan oleh Mohd. Hassan Abdullah
Win Publication Sdn Bhd., 2007
 Buku Teks
Yusnor Ef, author
Muzik Melayu sejak 1940-an
YKNA Network Sdn, 2011
 Buku Teks
EF, Yusnor
Muzik Melayu, sejak 1940-an
YKNA Network Sdn. Bhd, 2011
 Multimedia