A. Syalabi
Sejarah dan kebudayaan Islam
Jayamurni, 1973
 Buku Teks
Badri Yatim
Sejarah peradaban Islam
RajaGrafindo Persada, 1998
 Buku Teks
Badri Yatim
Sejarah peradaban Islam
RajaGrafindo Persada, 2005
 Buku Teks
Hadji Abdul Malik Karim Amrullah, 1908-1981
Sejarah umat Islam : pra-kenabian hingga Islam di Nusantara
Gema Insani, 2017
 Buku Teks
Smith, Wilfred Cantwell
Islam in modern history
The New American Library, 1957
 Buku Teks