Cerita pendek tentang cerita cinta pendek
 Buku Teks
Djenar Maesa Ayu
Cerita pendek tentang cerita cinta pendek
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Buku Teks
Wildan Yatim
Pertengkaran : empat cerita pendek
Pustaka Jaya, 1976
 Koleksi Publik
A. Badri AQ.T.
Buntelan: sejumlah cerita pendek
Q. Publisher, 2006
 Buku Teks
Putu Wijaya, 1944-
Protes : kumpulan cerita pendek
Pustaka Utama Grafiti, 1994
 Buku Teks