M. Fudoli Zaini
Batu-batu setan : kumpulan cerita pendek
Pustaka Firdaus, 1994
 Buku Teks
Ajip Rosidi, 1938-
Tjerita pendek Indonesia
Gunung Agung, 1968
 Buku Teks
Nugroho Notosusanto
Rasa sajange: kumpulan tjerita pendek
Pembangunan, 1961
 Buku Teks
Wildan Yatim
Pertengkaran : empat cerita pendek
Pustaka Jaya, 1976
 Koleksi Publik
Wildan Yatim
Pertengkaran : empat cerita pendek
Pustaka Jaya, 1976
 Buku Teks