Campbell, Neil A., 1946-2004, author
Biologi
Erlangga, 2003
 Buku Teks
Biologi
oleh Neil A. Campbell [and others]
Erlangga, 2008
 Buku Teks
Biologi
Neil A. Campbell ... [and others]
Penerbit Erlangga, 2008
 Buku Teks
Bresnick, Stephen, author
Intisari biologi
Hipokrates, 2003
 Buku Teks
Biologi = Biology
Neil A. Cambell ... [and others] ; penerjemah, Damaring Tyas Wulandari Palar
Erlangga, 2008
 Buku Teks
Biologi = Biology
Neil A. Campbell ... [and others] ; alih bahasa, Damaring Tyas Wulandari ; editor, H. Wibi Hardani
Erlangga, 2010
 Buku Teks