Schutten, Jan Paul
Kinderen van Nederland
Nieuw Amsterdam Uitgever, 2008
 Buku Teks
Knippenberg, Hans
Eenwording van Nederland
SUN, 1988
 Buku Teks
Lademacher, Horst
Geschiedenis van Nederland
AULA, 1993
 Buku Teks
Ham, Gijs van der
Geschiedenis van Nederland
SUN, 2004
 Buku Teks
Brugmans, H.
Geschiedenis van Nederland
Uitgeversmaatschappij 'Joost Van Den Vondel', 1935
 Buku Referensi