Lubis, Mochtar, 1922-2004
Perkenalan di Asia Tenggara
Gapura, 1951
 Buku Teks
Perkenalan di dalam sadjak
Himmah, 1963
 Buku Klasik
Abdul Chaer, 1942-
Sosiolinguistik : perkenalan awal
Rineka Cipta, 2004
 Buku Teks
Eka Darmaputera
Perkenalan pertama / oleh Eka Darmaputera
BPK Gunung Mulia, 1992
 Buku Teks
Perkenalan Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiongkok [microform].
Rada, 1956
 Buku Teks