Schimmel, Annemarie, 1922-2003
Dimensi mistik dalam islam=Mistical dimension of Islam
Pustaka Firdaus , 2000
 Buku Teks
Dimensi mistik dalam Islam penerjemah ... [et al.] Mystical dimension of Islam
Jakarta Pustaka Firdaus 1986
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Beck, H.L.
Pandangan Barat terhadap literatur, hukum, filosofi, teologi dan mistik tradisi Islam: kumpulan karangan di bawah redaksi
INIS, 1988
 Buku Teks
Rahman, Fazlur
Islam
Pustaka, 2000
 Buku Teks
Rahman, Fazlur
Islam
Bandung Pustaka 1984
 Buku Teks