Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Sejarah umat Islam : pra-kenabian hingga Islam di Nusantara
Gema Insani, 2017
 Buku Teks
Djardji Zaidan, author
Pasukan Islam di tanah Gallia
Balai Pustaka , 1958
 Buku Teks
Kennedy, Hugh, author
Penaklukan muslim yang mengubah dunia
Pustaka Alvabe, 2015
 Buku Teks
Ansari, Tamim, author
Destiny disrupted : a history of the world through Islamic eyes
PublicAffairs, 2009
 Buku Teks
A. Syalabi, author
Sejarah dan kebudayaan Islam
Jayamurni, 1973
 Buku Teks