In plaats van overheid : recht scheppen door particuliere organisaties
onder redactie van T.J. van der Ploeg, H.J. de Ru, J.W. Sap.
W.E.J. Tjeenk Willink, 1995
 Buku Teks
Buuren, P.J.J. van, author
Kroonberoep en arob-beroep: rapport van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen naar de verschillen tussen Kroonberoep en Arob-beroep / door P. J. J. van Buuren, H. Bolt, M. Scheltema
Kluwer, 1981
 Buku Teks
Snijders, H. A. W.
Gemeenten en bestuursdwang / H.A.W. Snijders
Vuga-boejerij, 1982
 Buku Teks
Marissa Rahmadani Dewi, author
Keabsahan dan otentisitas akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan (studi kasus terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 477/PDT/2014/PT. BDG tanggal 21 Januari) 2015 = The validity and authenticity of the non presented and read out deed of sale and purchase agreement (case study on the high court of Bandung Number 477/PDT/2014/PT. BDG/ on January 21- 2015)
Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tesis (Membership)
Goede, Barend de, author
Beeld van het Nederlands bestuursrecht
Gravenhage, 1979-1986
 Buku Teks