Boeke, Hendrik Enno.
Dorpsherstel / door J.H. Boeke
H.D. Tjeenk Willink, 1952
 Buku Teks
Kossman-Putto, J. A.
De Lage Landen
Stichting Ons Erfdeel vzw,
 Buku Teks
Hellinga, Gerben Graddesz
Meesters van de Gouden Eeuw
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2008
 Buku Teks
Hellinga, Gerben Graddesz
Pioniers van de gouden eeuw / Gerben Graddesz Hellinga
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2007
 Buku Referensi
Buisman, J.
Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen / J. Buisman
Uitgeverij Van Wijnen, 1998
 Buku Teks