W.J.S. Poerwadarminta
Indonesisch-Nederlands woordenboek
J. B. Wolters, 1952
 Buku Referensi
Teeuw, Andries, 1921-
Indonesisch-Nederlands woordenboek
Foris Publications, 1990
 Buku Referensi
Teeuw, Andries, 1921-
Indonesisch-Nederlands woordenboek
KITLV Press, 1996
 Buku Referensi
W.J.S. Poerwadarminta
Indonesisch-Nederlands woordenboek
J. B. Wolters, 1950
 Buku Referensi
Teeuw, Andries, 1921-
Indonesisch - Nederlands woordenboek
Koninklijk Instituut Voor Taal, 1990
 Buku Teks