Mohd. Kasim Bin Talib
Kursus bahasa kebangsaan buku II / Mohd. Kasim Bin Talib and Abd. Aziz Bin Haji Yusof
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1962
 Buku Teks
Mohd. Kasim Bin Talib
Kursus bahasa kebangsaan buku I / Mohd. Kasim Bin Talib and Abd. Aziz Bin Haji Yusof
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1960
 Buku Teks
Abdul Khalil bin H.P. Shawkataly, author
Melaka abad ke-2: arus permodenan = Melaka the 21st century: modernisation: Datuk Seri Haji Mohd. Ali bin Mohd. Rustam
Kerajaan Negeri Melaka, 2010
 Buku Referensi
Muchtaruddin Ibrahim, author
Usman Bin Haji Muhamad Ali alias Janatin
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993
 Buku Teks
Ismail bin Dahaman.
Bahasa kita / Ismail bin Dahaman
Dewan Bahasa dan Pustaka , 1997
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>