Aliudin Mahjudin, examiner
Pengajaran Bahasa Arab dengan alat-Alat Audio Visual / Aliudin Mahjudin.
[publisher not identified], [date of publication not identified]
Buku Teks
Heijer, Johannes den, author
Pedoman transliterasi bahasa Arab
INIS, 1992
Buku Teks
Tashilul-Arabiyah : sistim baru untuk mempermudah bahasa Arab
Salim Nabhan, [date of publication not identified]
Buku Teks
Badawi, Al-Sa`id Muhammad, author
Al-Kitab al-Asasiy
Organisasi Arab Pendidikan, Kebudayaan & Ilmu Pengetahuan, 1983
Buku Teks
Shini, Muhammad Adil Abdu Al-Muhid, author
القراءة الميسرة = Al-Qira'ah al-Muyassarah
Jamiah mamlakati al-arabiyatu as-su`udiyah, 1982
Buku Teks
<<   1 2 3   >>