Ris`an Rusli, author
Pembaharuan pemikiran modern dalam Islam
Rajawali, 2013
 Buku Teks
Nasution, Harun, author
Pembaharuan dalam Islam: sejarah pemikiran dan gerakan
Bulan Bintang, 1975
 Buku Teks
Burhanuddin Daya, author
Gerakan pembaharuan pemikiran Islam : kasus sumatera thawalib
Tiara Wacana, 1990
 Buku Teks
Abdul Qadir Djaelani
Menelusuri kekeliruan pembaharuan pemikiran Islam Nurcholish Majid / Abdul Qadir Djaelani
Vadia, 1994
 Buku Teks
Mohammad Wasrun, author
Pemikiran Natsir tentang pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1987
 UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>