pengantar epidemiologi
 Buku Teks
M.N. Bustan, author
Pengantar epidemiologi
Rineka Cipta, 1997
 Buku Teks
Pengantar Epidemiologi Modern
 Buku Teks
Bambang Sutrisna, author
Pengantar metoda epidemiologi
Dian Rakyat, 1986
 Buku Teks
Nur Nasry Noor, author
Pengantar epidemiologi penyakit menular
Rineka Cipta , 1997
 Buku Teks