Panggabean, Henry P., author
Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari: upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung
Pustaka Sinar Harapan, 2002
 Buku Teks
Fungsi Kontrol Mahkamah Agung
 Artikel Jurnal
Fungsi Kontrol Mahkamah Agung
 Artikel Jurnal
Fungsi Kontrol Mahkamah Agung
 Artikel Jurnal
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI Jilid 1
Tatanusa, 2003
 Buku Teks