Singarimbun, Masri, author
Penduduk dan perubahan
Pustaka Pelajar, 1996
Buku Teks
Agama dan perubahan sosial
Rajawali, 1983
Buku Teks
Mursal Esten, author
Minangkabau : tradisi dan perubahan
Angkasa Raya, 1993
Buku Teks
Mursal Esten, author
minangkabau tradisi dan perubahan
Angkasa Raya, 1993
Buku Teks
Pembangunan dan perubahan iklim
Salemba Empat, 2010
Buku Teks
<<   1 2 3   >>