Syaukat Yusuf
Pilihan peraturan-peraturan tentang kepegawaian negeri sipil 1977, jilid 1 dan 2 / Syaukat Yusuf
Dalco, 1977
 Buku Teks
Himpunan lengkap peraturan kepegawaian Republik Indonesia tahun 1975-1997 : (pokok-pokok pilihan peraturan pegawai negeri sipil dan pejabat negara), jilid I
Mini Jaya Abadi, 1997
 Buku Referensi
Himpunan lengkap peraturan kepegawaian Republik Indonesia tahun 1975-1997 : (pokok-pokok pilihan peraturan pegawai negeri sipil dan pejabat negara), jilid II
Mini Jaya Abadi, 1997
 Buku Referensi
Peraturan kepegawaian tahun 1985 tentang peraturan gaji/penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil /ABRI jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural
Armas Duta Jaya, 1985
 Buku Referensi
Pemilihan umum tahun 1977 : Keanggotaan pegawai negeri sipil dalam parpol atau golkar, Peraturan pemerintah no. 20 tahun 1976 tentang keanggotaan pegawai negeri sipil dalam partai politik atau golongan karya / Indonesia. Departemen Penerangan RI
Departemen Penerangan RI, 1977
 Buku Teks