Islam suatu kajian komprehensif = Al- Islam wa hajah al-Insaniyyah Ilayh/ Muhammad Yusuf Musa,
Rajawali, 1988
 Buku Teks
Ibrah pemanfaatan ilmu dan urgensinya perspektif hadis (Syarh al-Hadis bi al-Mawdhu'iy)
 Artikel Jurnal
Agama, etos kerja dan perkembangan ekonomi/ editor Taufik Abdullah
LP3ES, 1982
 Buku Teks
Undang-undang keterangan dan prosedur di Mahkamah / penyunting Abdl Monir Yaacob
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1996
 Buku Teks
Adiwarman A. Karim, 1963-
Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan
Rajawali, 2009
 Buku Teks